Wypełnij Formularz zapytania ofertowego...

Darmowe statystyki


Oferta• prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
ewidencje ryczałtowe, ewidencje VAT

• sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji i sprawozdań

• reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

• pełna obsługa czynności związanych z rejestracją nowo powstałych podmiotów
gospodarczych (spółka z o.o., jawna, cywilna, itd.)

• opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości

• sporządzanie raportów (rocznych, miesięcznych)

• doradztwo podatkowe

 

O Firmie | Oferta | Korzyści | Linki | Kontakt | Zapytanie Ofertowe

Copy Right by Vectigal, Created by Tomitech